korean food

How to Prepare Perfect Nurgasi Kofty

dino

Nurgasi Kofty.

How to Prepare Perfect Nurgasi Kofty You can cook Nurgasi Kofty using 27 ingredients and 5 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Nurgasi Kofty

 1. You need of (for kofta).
 2. You need of Chicken bonless half kg.
 3. You need of Piyaz 4 medium chopped.
 4. You need 2 tsp of Hari mirch chopped.
 5. It’s 1 tbsp of Adrak lahsan chopped.
 6. Prepare 1 tsp of Namak.
 7. You need tsp of Garam masala powder hf.
 8. It’s 1 tsp of Lal mirch powder.
 9. It’s 5 tbsp of Hara dhania.
 10. It’s of Kali mirch powder half tsp.
 11. Prepare of Haldi powder 1 pinch (chutki.
 12. You need 1 of & half cup oil.
 13. It’s of (for Gravy).
 14. You need of Pyaz ka paste 3 medium size.
 15. You need 1 tbsp of Adrak lahsan paste.
 16. Prepare 2 of Tamater omelet chopped.
 17. Prepare 1 cup of Dahi.
 18. Prepare 1 tsp of Lal mirch powder.
 19. It’s 1 tsp of Haldi powder.
 20. It’s 2 tsp of Dhanya powder.
 21. It’s tsp of Namak hf.
 22. You need tsp of Garam masala powder hf.
 23. It’s 4 of Hari mirch.
 24. Prepare of Eggs 6 Boiled.
 25. Prepare of Hara dhanya for garnish.
 26. Prepare of Pani as a required.
 27. It’s of Oil 2 big spoon.

Nurgasi Kofty step by step

 1. Chicken ke sath Hara dhania Ke elawa sub ajza chopper main dal ke chopped kar lain, Hara dhania dal Ke mix kar lein. half mixture Ke balls bana lein or half 6 eggs ko mixture se cover kar dein..
 2. Alg karahi me kofty medioum flame par fry kar lein.golden colour any par kofty nikal lein..
 3. (for Gravy) fry kofty wala oil chaan Ke garam kar ke Pyaz ka paste dalen golden brown karen phir Adrak lahsan paste 1tbsp dal ke bhoon lain, ab chopped Tamater dalen achi tarha bhoon lain, sath he mirch nmk haldi garammasala dhania hari mirch dal ke itna bhoun lein ke oil nzr any lgy.
 4. 5 cup pani dal dein phir aik aik kar ke kofte dalen 2 min pakney dain spoon na chalaye, pateeley ko kaprey ki madad se pakar ke hilayen ta ke koftey charo taraf se masaley main paktey rahein..
 5. Cover kar dein.30 min dum pe pakney dain, akhir main apni mrzi ke mutabiq hara dhanya chopped dal ke mix karen.roti ke sath serve karein.duaon me zarur yad rakha karein..